RØYKFRITT MILJØ

har som formål å hindre all passiv røyking, og ellers ivareta interessene til dem som ikke røyker eller ikke tåler røyk.

Utgir medlemsbladet Røykfritt.

Røykfritt Miljø
Postboks 8701 Youngstorget
0028 Oslo

E-post: roykfritt@c2i.net

Telefon 2211 1253

Røykfritt miljø har nå web-sider på:
http://www.roykfritt.no/


Til Luftvern-siden