LUFTVERN: MILJØKAMPANJE MOT TOBAKKSRØYK

Luftvern er en kampanje og nettverk for fri og ren luft både innendørs og utendørs, med formål å arbeide for å få bort en av de største og mest plagsomme og helseskadelige hindringene mot ren og frisk luft, nemlig røyk og gass fra tobakk og relaterte produkter. Kampanjen arbeider for å få bort røyking fra alle offentlige rom og fra alle private rom der noen plages eller skades av tobakksrøyken. Luftvern er ikke en kampanje mot røykere, men mot vår alles felles fiende, den aggressive og miljø-ødeleggende røyken. Vi ønsker alle, inkludert røykerne, et godt liv, en god helse og et godt miljø uten tobakk!

I tillegg til den skadelige luftforurensningen som bruken av miljøgiften tobakksrøyk fører med seg, vil Luftvern også sette fokus på de store miljøskadene som produksjonen av tobakk fører med seg, og arbeide for å reise en miljøopinion mot både produksjon og bruk av tobakk. Arbeid mot tobakk er miljøvern. Å slutte å røyke selv, eller å hjelpe familie og venner med å slutte, er ikke bare bra for deg og dine -- det er også et vesentlig bidrag til å bevare og forbedre miljøet!

Luftvern ble opprinnelig startet som et diskusjonsforum (epostlinje) på nett i 1996. Utviklet seg senere til en kampanje med mer utadrettet aktivitet. Kampanjekomiteen består av Tormod Burkey, Tone Joner, Pål H. Jensen og Thomas Gramstad (leder).

Epostlisten Friluft:
http://luftvern.no/friluft.htmlMed rett til å kvele:
http://luftvern.no/medretttilaakvele.html

Frihet fra tobakksr√łyk er en menneskerett:
http://luftvern.no/artikler/renluftrett.html

Kampen om normaliteten:
http://folk.uio.no/thomas/fri/tobakk.html